Algemeen

Binnenschools

Buitenschools

Nieuwsbrief

Algemeen De geschiedenis van OSHB

Het onstaan van OSHB

De eerste aanzet tot het ontstaan van de Stichting OSHB komt voort vanuit een initiatief van enkele voormalige bestuursleden van voetbalvereniging Boeimeer te Breda. De voormalige bestuursleden hadden een idee ontwikkeld om Boeimeer op de rails te zetten en financieel gezond te maken. Zij zochten naar ideeën om het sportcomplex van Boeimeer optimaal te benutten en hoopten mede hiermee het niveau van Boeimeer op te kunnen hogen. Het voormalige bestuur gaf de drie leden ruimte om hun plannen verder uit te werken in de vorm van een Projectgroep. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling tussen voetbalvereniging Boeimeer en de Stichting OSHB hebben de voormalige bestuursleden in mei 2008 afstand gedaan van hun functie binnen het Boeimeerbestuur.

 

Op 20-06-2006 werd er een informatiebijeenkomst belegd met scholen en andere partijen uit de wijk Haagse Beemden van de gemeente Breda. Door het houden van deze bijeenkomst werden de projectgroepleden geprikkeld om nog meer activiteiten op te stellen. Gedacht werd om over te gaan tot het verbreden van meer en bredere mogelijkheden voor alle wijkbewoners vanuit de Haagse Beemden. Immers zijn mensen vanuit de wijk Haagse Beemden geografisch gezien teveel aangewezen op faciliteiten elders in de stad Breda. Voorzieningen voor sporten zoals hockey, honkbal etc. waarvoor men nu de wijk uit moet, wil de OSHB in de Bredase wijk Haagse Beemden halen.

 

Om de ontstane initiatieven verder vorm te kunnen geven, is besloten om een Stichting op te richten. De Stichting OSHB is officieel opgericht op 09-11-2007.

De opening van OSHB

De opening van OSHB op 10 Maart 2009

Kick off OSHB

Opening OSHB TV 10