Algemeen

Binnenschools

Buitenschools

Nieuwsbrief

Algemeen Informatie

Algemene informatie

“Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Velen doen aan sport, velen dragen een steentje bij aan sportorganisaties, velen kijken naar sport. Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden: sport verbroedert, sport stimuleert sportief gedrag. Het kabinet steunt de totstandkoming van een sportieve samenleving. Sport vertegenwoordigt waarden die het kabinet hoog in het vaandel heeft: gezond leven, meedoen en topprestaties leveren, een samenleving waarin men sportief met elkaar omgaat.

Het vertrekpunt van OSHB

Het vertrekpunt van de Stichting OSHB is: Sportief Leren.

Leren in de breedste zin van het woord. Het organiseren van sport en sportonderwijs voor de jeugd wordt hierbij als uitgangspunt gehanteerd.  

Onze maatschappij ontwikkelt zich momenteel als een maatschappij waar men gedurende zijn jeugd, niet meer zo geprikkeld wordt om sportief te zijn. De verleiding om achter een computer of televisie de tijd door te brengen is groot. Hierdoor kan het zijn dat vele jeugdigen het ontmoeten van leeftijdsgenoten steeds lastiger gaan vinden. Ze worden immers niet meer uitgedaagd om actief met anderen in contact te treden. De uitdaging om samen te sporten is weg. Daarnaast ontwikkelen wijken en steden zich steeds meer als plaatsen waar gewerkt, gewoond wordt. Speelplaatsen voor jeugdigen nemen af. De speelvelden dreigen te verdwijnen uit ons straatbeeld. Kinderen kunnen wat dat betreft steeds lastiger ‘buiten’ spelen. Het verkeer is dynamisch en kan een gevaar vormen. Het wordt zodoende steeds lastiger om een plaats te creëren waar je als jeugdige kunt zijn wie je bent en waar je gewoon kunt spelen, zonder weggestuurd te worden of zonder het verkeer in gevaar te brengen.

De Stichting OSHB wil actief zijn steentje bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke samenhang. Zij ondersteunt deze groep jeugdigen om de balans te vinden door het aanbieden en organiseren van allerlei sportactiviteiten. De OSHB biedt namelijk hiervoor voorzieningen aan op het gebied van binnenschoolse en naschoolse sportactiviteiten. Daarbij besteedt zij specifiek aandacht aan de wensen en behoeften van de jeugdigen. Zodat zij kunnen zijn wie ze zijn en sportieve activiteiten gedurende schooltijden en naschoolse tijden krijgen aangeboden.

Promofilmpje van OSHB

Het promofilmpje van stichting OSHB.

STICHTING OSHB WINT BRABANTSE VERSIE RKFA

In een door Sportservice Noord Brabant georganiseerde Provinciale voorronde  van de Richard Krajicek Award was de stichting Oshb een van de genomineerde projecten die Donderdagavond

De Richard Krajicek Foundation organiseert jaarlijks deze award op Initiatief van het ministerie

van WVS waarbij het thema “meedoen met sport” centraal staat en waarbinnen projecten zich kunnen profileren.

 

Doormiddel van een Poster- en Powerpoint presentatie begeleid door een toelichting van

15 minuten mochten de genomineerde hun project voor het voetlicht brengen. Stichting Oshb

deed dat met veel verve en met behulp van hun combinatiefunctionaris en stagiaires van het

R.o.c. Vitalis Collega afdeling Cios Goes die gekleed in hun Stichting outfit een extra cachet

aan deze presentatie gaven.

 

In het jury rapport werd duidelijk dat de jury een hele moeilijke avond was bezorgd door de drie

genomineerde projecten en dat de keus niet eenvoudig was geweest. Stichting Oshb werd

winnaar op basis van  diversiteit en de grote mate van betrokkenheid van jongeren

bij de uitvoering. Dat het hier een vrijwilligers organisatie betreft was een extra argument voor

de jury om Stichting Oshb te verkiezen tot winnaar en de prijs van euro 1.000,- uit reiken.

 

Op Woensdag 10 Februari 2010 mag Stichting Oshb het project presenteren op de landelijke

Finale tijdens het ABN-AMRO tennis toernooi waar de 12 finalisten strijden om de Richard Krajicek

Award 2009 en waarbij aan de winnaar een bedrag van euro 10.000,- wordt uitgereikt.                         

Combinatiefunctionaris

 Een combinatiefunctionaris, in dit geval Patrick de Klerk, heeft tot taak te bemiddelen tussen de deelnemende basisscholen, het OSHB en de stagiaires. Leerlingen van de scholen krijgen via dit project gymlessen van een van de stagiaires. In de middag na schooltijd gaat het sporten verder op een veld van de voetbalvereniging.

De Stichting OSHB wil actief zijn steentje bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke samenhang. Zij ondersteunt deze groep jeugdigen om de balans te vinden door het aanbieden en organiseren van allerlei sportactiviteiten. De OSHB biedt namelijk hiervoor voorzieningen aan op het gebied van binnenschoolse en naschoolse sportactiviteiten. Daarbij besteedt zij specifiek aandacht aan de wensen en behoeften van de jeugdigen. Zodat zij kunnen zijn wie ze zijn en sportieve activiteiten gedurende schooltijden en naschoolse tijden krijgen aangeboden.