Algemeen

Binnenschools

Buitenschools

Nieuwsbrief

Algemeen Voorpagina

OSHB vindt sport belangrijk

“Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Velen doen aan sport, velen dragen een steentje bij aan sportorganisaties, velen kijken naar sport. Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden: sport verbroedert,... Lees verder.

Fairplay op basisscholen in de Haagse Beemden

Clinic ‘Fair Play’ op scholen in de Haagse Beemden

Werken aan Fair Play is iets dat op meer plaatsen kan gebeuren dan alleen bij de sportclub. Ook op basisscholen en in het voortgezet onderwijs is het goed om hier aandacht aan te besteden. Dat kan tijdens gymnastieklessen, maar ook tijdens lessen maatschappijleer. Want bij de (lichamelijke) opvoeding van leerlingen horen ook zaken als het leren omgaan met regels, winst en verlies, manipulatie en provocatie. Het maatschappelijke fenomeen ‘kort lontje’ vindt niet alleen op straat plaats, maar ook in de sport en in het onderwijs. De NSA (Nederlandse Sport Alliantie, http://www.sportalliantie.nl/) heeft in dit kader de clinic ‘Fair Play’ ontwikkeld, bedoeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Op donderdag 9 December was gastdocent Lilian Siepman te gast in gymzaal de Twaalfbunder en sporthal de Ganzerik om bij de groepen 8 van basisschool de Kievitsloop en groep 7 van baissschool de Burgst uitleg te geven over fairplay.

Na een korte introductie werd de kinderen verteld dat fairplay te maken heeft met:

1 Omgaan met regels (A beschreven regels die in het "boekje" staan en B onbeschreven regels. Een voorbeeld van een onbeschreven regel is elkaar succes wensen voor een sportwedstrijd. )

2 Het omgaan met elkaar. Met bijvoorbeeld de scheidsrechter, je medespelers maar ook met mensen die komen kijken.

3 Gelijke kansen.  (Gelijkwaardige teams. Gelijkwaardige tegenstand).

 

Al snel begonnen de kinderen tijdens een partijtje touwtrekken te merken dat het niet altijd even leuk is als de team niet helemaal gelijk zijn. Er werden gelijkwaardige teams gevorm en er kwamen een aantal spannende wedstrijdjes naar voren!

Na het touwtrekken werd een partij trefbal gespeeld. Dit was geen gewoon trefbal, maar bij dit spel mochten de kinderen niet met elkaar praten. Ze moesten andere manieren vinden om met elkaar te comminiceren. Belangrijk was ook dat elk kind mee speelde. En dus alle kinderen betrokken werden bij het spel.

Als laatste is er een basketbaltoernooi georganiseerd. Er werden 5 partijen gemaakt. Steeds waren er 2 partijen tegenelkaar aan het spelen. 2 andere partijen waren coach en trainers van de spelende partij. De 5e partij was Jury en was aan het opletten of alle kinderen eerlijk aan het spelen waren en zich aan de regels hielden.

Zowel voor leerlingen als mede stagiaires van OSHB een nuttige leuke en leerzame activiteit.