Algemeen

Binnenschools

Buitenschools

Nieuwsbrief

Binnenschools Sportkanjerclub

Sportkanjerclub OSHB

Dit jaar gaat OSHB weer in de wijk Haagse Beemden, extra aandacht geven aan kinderen met een beweeg en/of sociale emotionele achterstand. Deze achterstand in ontwikkeling kan op verschillende manieren ontstaan en komt tot uiting tijdens de lessen bewegingsonderwijs, maar ook bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen. Sporten in verenigingsverband kan hierdoor belemmerd worden.

 

Doormiddel van het aanbieden van een Sportkanjerclub worden sportkanjerlessen (zowel tijdens als naschooltijd) georganiseerd. Het OSHB gaat extra beweegmomenten creëren om kinderen de mogelijkheid te biedenop hun eigen tempo te werken aan de vastgestelde achterstand. De sportkanjerlessen worden naar mogelijkheden en behoeften van de kinderen ingevuld. Tijdens de lessen bewegen, onder leiding van een eerste graads vakleerkracht bewegingsonderwijs,de kinderen in kleine groepjes.Het verder ontwikkelen van motorische vaardigheden, zelfvertrouwen, assertiviteit en zelfstandigheid zijn hierin de speerpunten. Plezier in het sporten en bewegen samen met andere kinderen vindt het OSHB hierbij van groot belang.

 

Het OSHB stimuleert kinderen om te sporten bij sportverenigingen. Kinderen vanuit de Sportkanjerclub kunnen helaas niet altijd deelnemen aan het reguliere sportaanbod. Om een passend sportaanbod te kunnen bieden aan deze kinderen worden diverse sportverenigingen binnen de Haagse Beemden, ondersteunt door de Sportkanjerclub. De doorstroom van de Sportkanjerclub naar sportverenigingen wordt hierdoor bevorderd.

 

Het OSHB is inmiddels gestart met de Sportkanjerclub. Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te mailen naar info@oshb.nl